Kultura Interwencje 2020Gminne Centrum Kultury w Baranowie w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 30 października 2020 r. realizuje projekt "Tradycja wieńców dożynkowych w Gminie Baranów" dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

Celem projektu jest popularyzowanie tradycji wyplatania wieńców dożynkowych, poprzez realizację programu edukacji kulturowej w ramach, którego zostaną zorganizowane warsztaty oraz konkursu wieńców dożynkowych.

Popularyzacja zwyczajów dożynkowych szerzy wiedzę wśród uczestniczących w obrzędzie (także mieszkańców okolicznych aglomeracji miejskich) o trudzie i znaczeniu pracy rolnika. Zakończenie pracy na roli zapewniającej byt całej społeczności celebrowano w sposób szczególny. Dożynki były symbolicznym uwieńczeniem efektu całorocznej ciężkiej pracy, ale także więzi społeczności wiejskiej, która solidarnie pomagała sobie przy żniwach. Spektakularną, symboliczna formą rolniczego trudu całego środowiska jest wspólne plecenie wieńca. Zakładany program edukacji kulturowej skierowany do zróżnicowanych grup ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat tej tradycji w szeroko pojętym kontekście kulturowym i historycznym. Zaprezentowanie i wyjaśnienie kolejnym pokoleniom znaczenia tego kontekstu pozwoli na utrwalenie i zachowanie ważnego nie tylko dla naszej lokalnej tradycji spójnego elementu obrzędu, jakim są wieńce dożynkowe. Zadanie ma również na celu jak najszerszą popularyzację tej wiedzy wśród grup nie mających stałego czy ułatwionego dostępu do zasobów kultury lokalnej społeczności, wyrównując w ten sposób szanse na dostęp do lokalnych dóbr kultury. W ten sposób realizacja zadania przyczyni się nie tylko do ochrony niniejszego dziedzictwa kulturowego, ale też będzie miała kluczowe znaczenie dla jego popularyzacji i aktywizacji lokalnej wspólnoty pod kątem dalszego kreatywnego rozwoju dziedzictwa i jego zachowania w życiu kulturalnym gminy. Realizacja zakładanych wspólnych przedsięwzięć mieszkańców wpłynie na wzrost kapitału kulturowego gminy, co może przełożyć się w przyszłości na jej bardziej intensywny rozwój gospodarczy i kulturalny, jak również współpracę z innymi społecznościami regionu.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce w czasie uroczystości dożynkowych w dniu 23 sierpnia 2020r., gdzie zostaną zaprezentowane prace konkursowe wykonane podczas warsztatów. Planowane zadanie przyczyni się do zachowania dla potomnych i szerszej popularyzacji tej nadal żywej lokalnej tradycji, będącej jednym z nośników tożsamości lokalnej społeczności.

Termin realizacji zadania:

 • Warsztaty – zajęcia teoretyczne: 29.06.2020 r. – 20.07.2020 r.
 • Warsztaty - zajęcia praktyczne: 30.07.2020 r. – 22.08.2020 r.

 Grupy docelowe:

 • Dzieci;
 • Młodzież;
 • Dorośli;
 • Seniorzy;
 • Osoby z niepełnosprawnością
  • I Grupa – dzieci w wieku 7 – 9 lat – 15 uczestników;
  • II Grupa – dzieci i młodzież w wieku 10 – 14 lat – 15 uczestników;
  • III Grupa – dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia. – 20 uczestników.

Program prowadzonych warsztatów będzie obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w podziale:

 1. Zajęcia teoretyczne:
 2. Tradycja obrzędów dożynkowych (zwyczaje dożynkowe i regionalne) - 2 godz.
 3. Znajomości ziół, kwiatów i zbóż używanych do produkcji wieńców - 3 h
 4. Techniki wyplatania wieńca dożynkowego - 5 h

 Zajęcia praktyczne:

 1. Zajęcia terenowe dotyczące poznawania zbóż, kwiatów i ziół oraz ich zbieraniu i suszeniu -10 h
 2. Wyplatanie wieńców (10 h):
  1. Konstrukcja wieńca;
  2. Układanie kłosów
  3. Metody wiązania i łączenia roślin